DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul utilizării site-ul nostru – parkresidence.ro. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Continental Properties s.r.l., Oras Ocnele Mari, Ocnita, str. 22 decembrie nr. 23.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Continental Properties s.r.l. respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Continental Properties s.r.l. în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.parkresidence.ro.

1. Securitatea datelor
 • 1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră, Continental Properties s.r.l. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
 • 2.1. Datele furnizate de dumneavoastră

  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

 • 2.2. Datele colectate de noi

  Site-ul www.parkresidence.ro utilizeaza third-party cookies. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 4 si Politica de cookies.

3. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Formular de contact general

Formular de contact plasat pe pagina de Contact a domeniului parkresidence.ro. La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (nume, email, precum și textul solicitării dumneavoastră) in conditiile prevazute in aceasta sectiune.

 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: 3 ani
 • Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate.
 • Pentru acest scop, datele vor fi transmise catre departamentul de Vanzari al Continental Properties s.r.l., iar dumneavoastra veti fi contactati pentru a raspunde solicitarilor adresate prin formularul de contact.

*Câmpuri de date exacte: Nume, Email si Text solicitare.

4. Cookies și Social Plug-ins
 • 4.1 Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web.
 • 4.2 Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul în mod anonim.
5. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

 • 5.1 Dreptul la informații

  Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

 • 5.2 Dreptul la corectare

  În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

 • 5.3 Dreptul la ștergere

  Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

 • 5.4 Dreptul la limitarea procesării

  Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

  • Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
  • procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
  • nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • 5.5 Dreptul la transmiterea datelor

  Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

 • 5.6 Dreptul la contestare

  În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

 • 5.7 Dreptul la reclamație

  Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de Continental Properties s.r.l., printr-o notificare la adresa de e-mail sales@parkresidence.ro

Date de contact

Continental Properties s.r.l.,
Oras Ocnele Mari, Ocnita, str. 22 decembrie nr. 23